image

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

  • 90-243 Łódź , ul. Targowa 65
  • tel.: 42/ 678-05-50, 678-26-71, 678-89-25, fax.: 42/ 678-05-50, 678-26-71, 678-89-25
  • www.wssip.edu.pl

KONTAKT Z UCZELNIĄ

Oferta uczelni

Jedyna niepubliczna szkoła filmowa, fotograficzna, projektowa i kulturoznawcza w regionie łódzkim, a także w Polsce, o randze uczelni artystycznej. Uczelnia kształci – poza studiami licencjackimi i magisterskimi – na studiach podyplomowych zaocznych na wszystkich prowadzonych kierunkach w wymienionych niżej specjalnościach. Rektorem Uczelni jest prof. Jerzy Derkowski, dydaktyk i profesor zwyczajny w dziedzinie architektury wnętrz i wzornictwa. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi – po wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2009 r. – otrzymała kolejną akredytację na wszystkie prowadzone kierunki studiów. Uczelnia oferuje kameralne warunki kształcenia w przestronnych pracowniach projektowych i realizacyjnych pod okiem znakomitych wykładowców tworząc niepowtarzalną atmosferę uczelni artystycznej STUDIA PODYPLOMOWE: Studia podyplomowe niestacjonarne skierowane są do kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, mających predyspozycje oraz zainteresowania w wybranym kierunku, a także tych, którzy chcą pogłębić wiedzę w zawodzie poprzez realizacje twórcze i projektowe. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń projektowych i warsztatowych, wspomaganych technikami komputerowymi w wybranej specjalności kształcenia oraz ćwiczeń w atelier filmowym i fotograficznym. Studia realizowane są do wyboru w cyklu 2-letnim (4 semestry) oraz rocznym (2 semestry) pierwszego i drugiego stopnia. CHARAKTERYSTYKA WYMIENIONYCH CYKLI STUDIÓW I.Studia podyplomowe jednoroczne pierwszego stopnia (dwa semestry) niestacjonarne przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych zarówno uczelni artystycznych, jak i innych kierunków oraz posiadających predyspozycje do wybranej specjalności kształcenia. Studia te programowo obejmują zawężone zagadnienia specjalizacji studiów podyplomowych dwuletnich. II. Studia podyplomowe jednoroczne drugiego stopnia (dwa semestry) niestacjonarne skierowane są wyłącznie do absolwentów studiów podyplomowych pierwszego stopnia ukończonych w WSSiP i obejmują rozszerzone zagadnienia specjalności ukończonej na studiach pierwszego stopnia. III.Studia podyplomowe dwuletnie (cztery semestry) mają rozszerzony program kształcenia na Architekturze wnętrz, Wzornictwie, Realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotofrafii z wyłączeniem studiów Design Management z odrębnym, autorskim programem .Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I i II stopnia, które chcą doskonalić posiadane umiejętności zawodowe bądź zdobyć nowe, dodatkowe kwalifikacje. NOWE studia podyplomowe Design Management przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia z kierunków: ekonomia, zarządzanie i marketing, wzornictwo, architektura wnętrz oraz z obszarów projektowania poprzez sztukę, projektowania inżynieryjnego, jak również dla pracowników jednostek gospodarczych na różnym szczeblu zarządzania. Kierunki i specjalności studiów podyplomowych niestacjonarnych: I Management Design (2 semestry) - techniki marketingowe - proces kreowania nowego produktu -zarządzanie projektem - kreowanie marki II Architektura wnętrz (4 lub 2 semestry – do wyboru) - Projektowanie architektury wnętrz - Scenografia z kostiumologią III Wzornictwo (Design) (4 lub 2 semestry – do wyboru) - Industrial Design (wzornictwo) - Grafika reklamowa - Projektowanie ubioru - Sztuka przedmiotu i biżuteria IV Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (4 lub 2 semestry – do wyboru) - Montaż elektroniczny, filmowy i telewizyjny - Sztuka operatorska - Sztuka fotografii Cykl zjazdów Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na 9 zjazdach w semestrze. Terminarz zjazdów zostanie udostępniony na stronie www.wssip.edu.pl zakładka/Studenci/rok akademicki/organizacja roku po 25 września 2012r. Zasady rekrutacji Kandydaci na kierunki: architektura wnętrz, wzornictwo i Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia zapisywani są w Dziekanacie według kolejności zgłoszeń na rozmowę na temat zainteresowań i predyspozycji w wybranym kierunku studiów wraz z dowodem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,  podaniem na druku uczelni i wymaganymi dokumentami . Mile widziana prezentacja prac własnych kandydata związana z kierunkiem studiów. Na kierunek Design Management obowiązuje tylko złożenie podania na druku uczelni i wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Szczegóły: www.wssi.p.edu.pl zakładka Rekrutacja/studia podyplomowe i tamże plik do pobrania pt. „Informacja o WSSiP i opłatach” Terminy rekrutacji Zapisy trwają od 1 czerwca do 30 września 2012r. W przypadku wolnych miejsc do 15 października 2012r.

Władze i kadra uczelni

WŁADZE UCZELNI

* Rektor - prof. Jerzy Derkowski


* Prorektor - dr Piotr Cieciura


* Dyrektor ds. Organizacji i Zarządzania Uczelnią - mgr Danuta Wódz


Dziekan Wydziału Architektury - dr Ryszard Swarabowicz
Dziekan Wydziału Wzornictwa - prof. Joanna Wiszniewska - Domańska
Prodziekan Wydziału Filmu i Fotografii - mgr Marek Gracz

Proponujemy następujące studia podyplomowe

Design Management- NOWOŚĆ
Architektura wnętrz (4 lub 2 semestry – do wyboru)
Wzornictwo(Design), (4 lub 2 semestry – do wyboru)
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (4 lub 2 semestry – do wyboru)

Imię
Nazwisko
Adres email
Telefon
Treść
Kod
Login
Adres email